ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
 

       ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΚΑΛΥΨΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Δίαυλος Εκπομπής : 59 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 27-03-2010

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ

Δίαυλος Εκπομπής : 59 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 14-12-2012

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΡΟΓΔΙΑ

Δίαυλος Εκπομπής : 61 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 23-08-2010

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΠΛΑΚΑ

Δίαυλος Εκπομπής : 47 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 19-03-2011

Παύση Εκπομπής: 31-05-2012

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ

Δίαυλος Εκπομπής : 47 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 27-05-2011

ΠΑΤΡΑ – ΑΡΟΗ

Δίαυλος Εκπομπής : 53 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 19-11-2010

Παύση Εκπομπής: 31-01-2012

Δίαυλος Εκπομπής : 31 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 03-02-2012

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Δίαυλος Εκπομπής : 53 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 09-05-2011

Παύση Εκπομπής: 31-01-2012

Δίαυλος Εκπομπής : 33 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 20-08-2012

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΟΡΗ

Δίαυλος Εκπομπής : 54 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 10-07-2012

ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Δίαυλος Εκπομπής : 57 UHF

Έναρξη Εκπομπής: 20-06-2013

 
   

 

 

Αρχική σελίδα        |        Η Εταιρεία        |        Υπηρεσίες        |       Επικοινωνία 

Copyright (®) 2009. United Electronics. All rights reserved